انتخاب کیفیت
  • 240
  • 360
دانلود فایل
۰:۰ / ۰:۰

ma_einanloo

یک سال پیش
توضیحات

روموکم قبرستان آلت ها (گورستان خالد نبی)
داشت گندم ها را نوازش میکرد آفتاب بی رحمانه می تابید گوسفندان رژه میرفتند چندی آن طرف تر درخت سیبی ممنوعیت را فریاد می زد گندم ها به نوازش جمع شدند آفتاب از خجالت برق موهایش پشت کوه پنهان شد صدای فریاد ممنوعیت درخت نمی آمد گوسفندان سیب ها را خورده بودند همه را خوردند به جز من پیری مرا ، امیدی یافت که طعم عمری سراب را از شکم گشنگی اشان پاک کنم شاخه ام را بوسیدم ره رفتن را به جان خریدم
#سفر

کلید واژه :

سفر

محل تبلیغات
سامانه اشتراک گذاری لحظه ها klipix
جدید ترین ها
دریافت اپلیکیشن کلیپیکس نسخه موبایل