خارج كردن لارو حشره از بدن انسان😑
41 ثانیه
medical_talk
779 نمایش   ۱۸ روز پیش
بیشتر
بیشتر
دریافت اپلیکیشن کلیپیکس نسخه موبایل