#آموزش #پای_اِگبیتِر یا #پای_ایت یا #پای_دوچرخه.
(نکته: واژه پای دوچرخه اشتباه است ولی به دلیل همه فهم بودن در متن استفاده شده است).
.
@baran.swimmer .
گام اول
برای یادگیری حرکت پای دوچرخه بهتر است ابتدا تمرینات بر روی خشکی انجام پذیرد. بدین صورت که به حالت نشسته بر روی دوچرخه قرار بگیرید، کمی زانو ها را خم و بدنتان را به سمت جلو متمایل کنید. در این هنگام پاها را تک تک از زمین بلند و زانو رابه سمت سینه بیاورید و سپس با فشار کف پا، به سمت زمین برگردانید. به خاطر داشته باشید که پاها به طور متناوب این حرکت رااجرا کنند و مسیر حرکت پاها به شکل ۸ باشد بدین صورت که بعد از بلند کردن پا از زمین و هنگام بازگشت، کمی پا را به طرف بیرون حرکت دهید تا فاصله ی پاها کمی بیشتر از عرض شانه باشد.
گام دوم
پس از تمرین حرکات پا، به تمرین و تکرار تکنیک ساده ی دست در پای دوچرخه بپردازید. دستها را در همان حالت قبلی (نشسته بر روی دوچرخه) در مقابل سینه و شکم به آرامی به همدیگر نزدیک کنید و سپس با چرخش مچ از همدیگر دور کنید، مثل اینکه آب را با کف دستها در مقابل بدن جمع و سپس به طرفین پخش می کنید. دقت کنید حرکت دستها از محدوده ی سینه شما بیشتر نشود.
گام سوم
تمرین گام اول را آغاز و سپس به آرامی حرکات دستها را به آن اضافه کنید تا بدین طریق حرکت دست و پای همزمان دوچرخه را در خشکی تمرین و تکرار نمایید.
گام چهارم
تمرین گام اول را با قرار گرفتن در قسمت کم عمق به نحوی که ارتفاع آب تا زیر چانه شما باشد، تکرار کنید. در این گام سعی کنید هنگام تمرین حرکات پا، بدنتان ضمن حفظ حالت نشستن بر روی دوچرخه، به صورت غوطه ور در سطح آب بماند. البته انجام پای دوچرخه فقط کمک خواهد کرد تا سر شما در بالای آب باقی بماند.
.
. [ادامه در کامنت].
حتما بخونید.
.
@baran.swimmer 
#شنا #آموزش_شنا #شناگر #شناگران #شنا_پروانه  #شنا_قورباغه #شنای_بانوان #شنای_پروانه #پای_اگبیتر #آب_درمانی #هواگیری #شناوری #ناجی #مربی #مربی_شنا #شنای_کودکان #پای_دوچرخه #یادگیری_شنا #swim #swimsuit #swimwear #swimming #eggbeaterkick #swimming_pool #swimmer #swimtraining
60 ثانیه
#آموزش #پای_اِگبیتِر یا #پای_ایت یا #پای_دوچرخه. (نکته: واژه پای دوچرخه اشتباه است ولی به دلیل همه فهم بودن در متن استفاده شده است). . @baran.swimmer . گام اول برای یادگیری حرکت پای دوچرخه بهتر است ابتدا تمرینات بر روی خشکی انجام پذیرد. بدین صورت که به حالت نشسته بر روی دوچرخه قرار بگیرید، کمی زانو ها را خم و بدنتان را به سمت جلو متمایل کنید. در این هنگام پاها را تک تک از زمین بلند و زانو رابه سمت سینه بیاورید و سپس با فشار کف پا، به سمت زمین برگردانید. به خاطر داشته باشید که پاها به طور متناوب این حرکت رااجرا کنند و مسیر حرکت پاها به شکل ۸ باشد بدین صورت که بعد از بلند کردن پا از زمین و هنگام بازگشت، کمی پا را به طرف بیرون حرکت دهید تا فاصله ی پاها کمی بیشتر از عرض شانه باشد. گام دوم پس از تمرین حرکات پا، به تمرین و تکرار تکنیک ساده ی دست در پای دوچرخه بپردازید. دستها را در همان حالت قبلی (نشسته بر روی دوچرخه) در مقابل سینه و شکم به آرامی به همدیگر نزدیک کنید و سپس با چرخش مچ از همدیگر دور کنید، مثل اینکه آب را با کف دستها در مقابل بدن جمع و سپس به طرفین پخش می کنید. دقت کنید حرکت دستها از محدوده ی سینه شما بیشتر نشود. گام سوم تمرین گام اول را آغاز و سپس به آرامی حرکات دستها را به آن اضافه کنید تا بدین طریق حرکت دست و پای همزمان دوچرخه را در خشکی تمرین و تکرار نمایید. گام چهارم تمرین گام اول را با قرار گرفتن در قسمت کم عمق به نحوی که ارتفاع آب تا زیر چانه شما باشد، تکرار کنید. در این گام سعی کنید هنگام تمرین حرکات پا، بدنتان ضمن حفظ حالت نشستن بر روی دوچرخه، به صورت غوطه ور در سطح آب بماند. البته انجام پای دوچرخه فقط کمک خواهد کرد تا سر شما در بالای آب باقی بماند. . . [ادامه در کامنت]. حتما بخونید. . @baran.swimmer #شنا #آموزش_شنا #شناگر #شناگران #شنا_پروانه #شنا_قورباغه #شنای_بانوان #شنای_پروانه #پای_اگبیتر #آب_درمانی #هواگیری #شناوری #ناجی #مربی #مربی_شنا #شنای_کودکان #پای_دوچرخه #یادگیری_شنا #swim #swimsuit #swimwear #swimming #eggbeaterkick #swimming_pool #swimmer #swimtraining
1360 نمایش   ۹ روز پیش
بیشتر
دریافت اپلیکیشن کلیپیکس نسخه موبایل