:
با تمام سختیایی که کشیده بودم چه به دنیا اومدن سه تا بچه ی ریز میزه و منِ بی تجربه و بزرگ کردن اونا با چه سختی ،چکاپ های روزانه از بینایی سنجی و شنوایی سنجی و تست زردی و هزااارتا  چیز دیگه اونم چله ی زمستون، چه رفت و امدهای بیش از حد و حدود مهمونا ،توصیه های رنگاورنگی که هرکسی میومد و میداد 🤒، و مهمتر از همه مریضی مایسا که واقعا نه تنها من که همه ی نزدیکامو ناراحت و کلافه کرده بود ،بازم میتونستم بخندم  بازم میتونستم عشق بورزم ،همه ی اینها فقط و فقط با  ایمانی که به  خدا داشتم ممکن بود ،
مطمئن بودم شرایطی که دارم حکمتی توش هست چون ایمان داشتم و دارم که خدایی که من میشناسم بَدیِ هیییچ بنده اش رو نمیخواد 😊,
من خوشبختم چون با سنِ کمی که دارم خیلی بزرگ شدم ،
 و مهمتر از همه اینکه رابطه ی خوبی با خالقم دارم،این اخرررِ خوشبختیه ❤️
.
فیلم خرداد ماه سال۹۶ شمسی ضبط شده ،
منِ ۲۶ساله و دخترانی ۶ماهه😇
#لبخند #خانواده #بچه #زندگی #مادر #انرژی #guneshin_kizlari_family
60 ثانیه
: با تمام سختیایی که کشیده بودم چه به دنیا اومدن سه تا بچه ی ریز میزه و منِ بی تجربه و بزرگ کردن اونا با چه سختی ،چکاپ های روزانه از بینایی سنجی و شنوایی سنجی و تست زردی و هزااارتا چیز دیگه اونم چله ی زمستون، چه رفت و امدهای بیش از حد و حدود مهمونا ،توصیه های رنگاورنگی که هرکسی میومد و میداد 🤒، و مهمتر از همه مریضی مایسا که واقعا نه تنها من که همه ی نزدیکامو ناراحت و کلافه کرده بود ،بازم میتونستم بخندم بازم میتونستم عشق بورزم ،همه ی اینها فقط و فقط با ایمانی که به خدا داشتم ممکن بود ، مطمئن بودم شرایطی که دارم حکمتی توش هست چون ایمان داشتم و دارم که خدایی که من میشناسم بَدیِ هیییچ بنده اش رو نمیخواد 😊, من خوشبختم چون با سنِ کمی که دارم خیلی بزرگ شدم ، و مهمتر از همه اینکه رابطه ی خوبی با خالقم دارم،این اخرررِ خوشبختیه ❤️ . فیلم خرداد ماه سال۹۶ شمسی ضبط شده ، منِ ۲۶ساله و دخترانی ۶ماهه😇 #لبخند #خانواده #بچه #زندگی #مادر #انرژی #guneshin_kizlari_family
968 نمایش   ۳ ماه پیش
بیشتر
دریافت اپلیکیشن کلیپیکس نسخه موبایل