.
#مگر_حجاب_عقلانی_نیست؟
.شاید ما بدجوری دین را تعریف می‌کنیم، بدجوری معنویت را تعریف می‌کنیم.
#دین_گریزی درست می‌شود با درس‌های دینی ما!
با این ادبیات ما! ادبیات دینی ما مربوط به دوران غربت است.
می‌خواستیم اثبات کنیم حقّانیت خودمان را.
این معارف سوءتفاهم ایجاد می‌کند! چرا؟
چون مال سؤال‌های این #زمان نیست.
مال مخاطبان این زمان هم نیست.
کمتر کارکردگرایانه دین را تعریف کرده‌ایم
.
چرا در دانشگاه‌ها حجاب را هنوز یک ارزش تلقّی می‌کنند؟
#کارکردهای_اجتماعی، روانشناختی در جنس زن و مرد دربارۀ حجاب قابل تبیین نیست؟
فقط به دلیل اینکه حکم خداست باید بگوییم چشم؟
من این را در یک محیطی در دانشگاه، در یکی از دانشگاه‌های تورنتوی کانادا گفتم.
یک استاد دانشگاهی ایرانی بود، گفت من شما را به ناهار دعوت می‌کنم.
بعد از ناهار، گفت فلسفۀ این ناهار این است من به شما بگویم
حرفی که دربارۀ حجاب زدی #کارکردگرایانه حجاب را توضیح دادی
#خاطره‌ ای در دانشگاه ما اتفاق افتاد به شما بگویم
.
ادامه در متن بعد
.
#استاد_پناهیان #استاد #پناهيان #پناهیانی
.
60 ثانیه
. #مگر_حجاب_عقلانی_نیست؟ .شاید ما بدجوری دین را تعریف می‌کنیم، بدجوری معنویت را تعریف می‌کنیم. #دین_گریزی درست می‌شود با درس‌های دینی ما! با این ادبیات ما! ادبیات دینی ما مربوط به دوران غربت است. می‌خواستیم اثبات کنیم حقّانیت خودمان را. این معارف سوءتفاهم ایجاد می‌کند! چرا؟ چون مال سؤال‌های این #زمان نیست. مال مخاطبان این زمان هم نیست. کمتر کارکردگرایانه دین را تعریف کرده‌ایم . چرا در دانشگاه‌ها حجاب را هنوز یک ارزش تلقّی می‌کنند؟ #کارکردهای_اجتماعی، روانشناختی در جنس زن و مرد دربارۀ حجاب قابل تبیین نیست؟ فقط به دلیل اینکه حکم خداست باید بگوییم چشم؟ من این را در یک محیطی در دانشگاه، در یکی از دانشگاه‌های تورنتوی کانادا گفتم. یک استاد دانشگاهی ایرانی بود، گفت من شما را به ناهار دعوت می‌کنم. بعد از ناهار، گفت فلسفۀ این ناهار این است من به شما بگویم حرفی که دربارۀ حجاب زدی #کارکردگرایانه حجاب را توضیح دادی #خاطره‌ ای در دانشگاه ما اتفاق افتاد به شما بگویم . ادامه در متن بعد . #استاد_پناهیان #استاد #پناهيان #پناهیانی .
648 نمایش   ۲۳ روز پیش
بیشتر
دریافت اپلیکیشن کلیپیکس نسخه موبایل