🔻
همه فضاها و مکان هایی که برای فرزندان مهرآفرین تدارک می بینیم باید رنگی از آرامش و عشق داشته باشند . عشقی که یاوران مهرآفرین سال هاست نسبت به فرزندان مان  دارند . این سرا را آراستیم تا پذیرای مادران و پدرانی باشد که در دور دست ها از درمان فرزندان شان بدلیل فقر عاجز مانده اند . فضایی که بتواند عشق انسان ها به هم نوع را منتقل کند پر از انرژی مثبت . شما هم در این مسیر همراهمان باشید البته که ایمان داریم هستید چون بدون حضور شما به اینجا نمی رسیدیم و با هم و همصدا برای تنهاترین کودکان سرزمین مان دامنی پر مهر و سقفی محکم و امن همراه آرامش می گسترانیم . ‎📌شماره حساب اختصاص یافته برای کمک به تجهیز همراه سرای مهربانی
‎🔸شماره کارت جهت کمک
💳 ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۵۹۶۶۷۶۶
🔸شماره گیری با موبایل
📲 *۷۲۴*۰*۲*۵#
‎شماره تلفن :
☎️۰۲۱-۳۵۲۶۰
_____________
‎‏🌟 @fatemeh.daneshvar
‎‏🌟 www.mehrafarinorg.com
‎#کمک #مهربانی #نیکوکاری #حمایت #خیریه #حوله #لوازم #کودکان #فقر #سرای_مهربانی #بلوچستان #سیستان_بلوچستان #سیستان #شهرداری #تهران #ایران  #مشارکت #کودک #کودکان #نیازمند
60 ثانیه
🔻 همه فضاها و مکان هایی که برای فرزندان مهرآفرین تدارک می بینیم باید رنگی از آرامش و عشق داشته باشند . عشقی که یاوران مهرآفرین سال هاست نسبت به فرزندان مان دارند . این سرا را آراستیم تا پذیرای مادران و پدرانی باشد که در دور دست ها از درمان فرزندان شان بدلیل فقر عاجز مانده اند . فضایی که بتواند عشق انسان ها به هم نوع را منتقل کند پر از انرژی مثبت . شما هم در این مسیر همراهمان باشید البته که ایمان داریم هستید چون بدون حضور شما به اینجا نمی رسیدیم و با هم و همصدا برای تنهاترین کودکان سرزمین مان دامنی پر مهر و سقفی محکم و امن همراه آرامش می گسترانیم . ‎📌شماره حساب اختصاص یافته برای کمک به تجهیز همراه سرای مهربانی ‎🔸شماره کارت جهت کمک 💳 ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۵۹۶۶۷۶۶ 🔸شماره گیری با موبایل 📲 *۷۲۴*۰*۲*۵# ‎شماره تلفن : ☎️۰۲۱-۳۵۲۶۰ _____________ ‎‏🌟 @fatemeh.daneshvar ‎‏🌟 www.mehrafarinorg.com ‎#کمک #مهربانی #نیکوکاری #حمایت #خیریه #حوله #لوازم #کودکان #فقر #سرای_مهربانی #بلوچستان #سیستان_بلوچستان #سیستان #شهرداری #تهران #ایران #مشارکت #کودک #کودکان #نیازمند
1194 نمایش   یک ماه پیش
بیشتر
دریافت اپلیکیشن کلیپیکس نسخه موبایل