آموزش #شنای_کرال_پشت.
@baran.swimmer 
در کرال پشت سر تا قسمت گوش در آب قرار دارد، اما چشم، بینی و دهان، همواره بیرون از آب هستند و به همین دلیل یادگیری آن آسانتر از سایر شناها است. یکی از مهمترین نکات کرال پشت (همانند سایر شناها) ریتم حرکات است، اجرای بموقع و درست حرکات باعث می شود که سر بیرون از آب بماند و شناگر در آب حرکت کند.
در کرال پشت شناگر دید مستقیم به مسیر حرکت ندارد و در صورت شنا در استخر، باید از سقف یا موانع محیطی دیگر رسیدن به دیواره استخر را تشخیص دهد تا سر او به دیواره برخورد نکند. تمرینات شنای کرال پشت به ترتیب زیر دسته بندی و توضیح داده شده اند:
حرکت پا:
همانند کرال سینه، زانو بیشتر از 30 درجه شکسته نمی شود و حرکت پا از ران و زانو انجام می شود. گویی شناگر می خواهد توپی را به سمت بیرون از آب شوت کند.
زانو و مچ پای شناگر نباید از آب بیرون بیایند، در انتهای حرکت، هر کدام از پاها با سطح آب مماس می شوند.
در ازای هر 2 دست (یک راست و یک چپ) 6 ضربه پا (3 ضربه راست و 3 ضربه چپ) اجرا می شود.
اجرای درست حرکت پا در کرال پشت، باعث پیشروی شناگر در آب شده و حالت افقی بدن او را حفظ می کند. در تمرینات پای کرال پشت، شناگر تخته شنا را زیر سر خود قرار داده و عرض استخر را فقط با حرکت پا طی می کند.
در حین انجام تمرینات بدن صاف و کشیده است تا حداقل مقاومت را در برابر آب داشته باشد.
(ادامه در کامنت)
.
@baran.swimmer .
#شنا #شناگر #آموزش_شنا #کرال #شنای_کرال #کرال_پشت #تمرین_شنا #ورزش #ورزشکار #هوازی #سلامتی #منجی #نجات_غریق #ناجی #مربی #مربی_شنا #مربیگری #باران #دریل #بدنسازی #آب_درمانی #فیتنس
58 ثانیه
آموزش #شنای_کرال_پشت. @baran.swimmer در کرال پشت سر تا قسمت گوش در آب قرار دارد، اما چشم، بینی و دهان، همواره بیرون از آب هستند و به همین دلیل یادگیری آن آسانتر از سایر شناها است. یکی از مهمترین نکات کرال پشت (همانند سایر شناها) ریتم حرکات است، اجرای بموقع و درست حرکات باعث می شود که سر بیرون از آب بماند و شناگر در آب حرکت کند. در کرال پشت شناگر دید مستقیم به مسیر حرکت ندارد و در صورت شنا در استخر، باید از سقف یا موانع محیطی دیگر رسیدن به دیواره استخر را تشخیص دهد تا سر او به دیواره برخورد نکند. تمرینات شنای کرال پشت به ترتیب زیر دسته بندی و توضیح داده شده اند: حرکت پا: همانند کرال سینه، زانو بیشتر از 30 درجه شکسته نمی شود و حرکت پا از ران و زانو انجام می شود. گویی شناگر می خواهد توپی را به سمت بیرون از آب شوت کند. زانو و مچ پای شناگر نباید از آب بیرون بیایند، در انتهای حرکت، هر کدام از پاها با سطح آب مماس می شوند. در ازای هر 2 دست (یک راست و یک چپ) 6 ضربه پا (3 ضربه راست و 3 ضربه چپ) اجرا می شود. اجرای درست حرکت پا در کرال پشت، باعث پیشروی شناگر در آب شده و حالت افقی بدن او را حفظ می کند. در تمرینات پای کرال پشت، شناگر تخته شنا را زیر سر خود قرار داده و عرض استخر را فقط با حرکت پا طی می کند. در حین انجام تمرینات بدن صاف و کشیده است تا حداقل مقاومت را در برابر آب داشته باشد. (ادامه در کامنت) . @baran.swimmer . #شنا #شناگر #آموزش_شنا #کرال #شنای_کرال #کرال_پشت #تمرین_شنا #ورزش #ورزشکار #هوازی #سلامتی #منجی #نجات_غریق #ناجی #مربی #مربی_شنا #مربیگری #باران #دریل #بدنسازی #آب_درمانی #فیتنس
1302 نمایش   یک روز پیش
توضیح کوتاهی در مورد پای کرال سینه:
@baran.swimmer 
حركات پاها از مفصل شروع می شود كه ران را به لگن خاصره مربوط می سازد . زانوهم حركت می كند ، اما حركت آن كمتر از مفصل قبلی است و فقط تا آن حد صورت می گیرد كه پنجه ی پاهای شناگر از آب خارج شده و بلافاصله به آب ضربه بزند و روی این اصل زاویه بین ساقها هیچ وقت از 30 درجه تجاوز نمی كند . 
@baran.swimmer 
همچنین ساقها ، رانها و پاها هرگز از هم فاصله نمی گیرند ، بلكه همیشه به هم مالیده می شوند هنگام زدن پاها باید توجه كنید كه پاشنه پاها ازهم فاصله نگیرند ، كه معمولا كارآموز شناگر پاشنه پاها را از هم فاصله می دهد . زانوها نباید زیاد بشكند ، این عمل باعث می شود كه پیشرفت خوبی نداشته باشید انگشتان پاها باید كشیده شوند . 
@baran.swimmer 
یكی از مهمترین مواردی كه باید در پای كرال سینه درنظر گرفت ، این است كه در موقع زدن پای كرال انگشتان پا نباید عمود بر كف استخر باشند و شكستگی نیز نباید بیش از حد شود . 👆
مثلی است معروف كه شنا را در آب یاد می گیرند ، ولی به راستی برای صرفه جویی در وقت ، می توان در خانه نیز مقدمات آن را فرا گرفت .  @baran.swimmer 
روی این اصل توصیه می شود در خانه و یا كنار استخر ، بی آنكه بدن خود را خیس كنید روی كاناپه و یا میز دراز بكشید و روی سینه قرار بگیرید و سر را بین بازوها گرفته و پاهایتان را قریب در خارج نگه دارید ، بسیار سریع و همان طور كه قبلاٌ گفته شد به حركت پاها بپردازید . .
@baran.swimmer .
‏‎#فیتنس #ورزش #کالری #رژیم #فیتنسکار #فیتنس_زنان #فیتنس_بانوان #کالری_شماری #کالری_سوزی  #تغذیه_سالم #شنا #آموزش_شنا #fitness #fitnessbybaran  #شناگر #swim #سلامتی  #آب_درمانی #ورزش_بانوان #رژیم #رژیمی #رژیم_غذایی # #بدنسازی #عضله #ورزشکار #ورزش #تی_آر_ایکس #trx #gym #کرال_سینه #پای_کرال_سینه #frontcrawl
60 ثانیه
توضیح کوتاهی در مورد پای کرال سینه: @baran.swimmer حركات پاها از مفصل شروع می شود كه ران را به لگن خاصره مربوط می سازد . زانوهم حركت می كند ، اما حركت آن كمتر از مفصل قبلی است و فقط تا آن حد صورت می گیرد كه پنجه ی پاهای شناگر از آب خارج شده و بلافاصله به آب ضربه بزند و روی این اصل زاویه بین ساقها هیچ وقت از 30 درجه تجاوز نمی كند . @baran.swimmer همچنین ساقها ، رانها و پاها هرگز از هم فاصله نمی گیرند ، بلكه همیشه به هم مالیده می شوند هنگام زدن پاها باید توجه كنید كه پاشنه پاها ازهم فاصله نگیرند ، كه معمولا كارآموز شناگر پاشنه پاها را از هم فاصله می دهد . زانوها نباید زیاد بشكند ، این عمل باعث می شود كه پیشرفت خوبی نداشته باشید انگشتان پاها باید كشیده شوند . @baran.swimmer یكی از مهمترین مواردی كه باید در پای كرال سینه درنظر گرفت ، این است كه در موقع زدن پای كرال انگشتان پا نباید عمود بر كف استخر باشند و شكستگی نیز نباید بیش از حد شود . 👆 مثلی است معروف كه شنا را در آب یاد می گیرند ، ولی به راستی برای صرفه جویی در وقت ، می توان در خانه نیز مقدمات آن را فرا گرفت . @baran.swimmer روی این اصل توصیه می شود در خانه و یا كنار استخر ، بی آنكه بدن خود را خیس كنید روی كاناپه و یا میز دراز بكشید و روی سینه قرار بگیرید و سر را بین بازوها گرفته و پاهایتان را قریب در خارج نگه دارید ، بسیار سریع و همان طور كه قبلاٌ گفته شد به حركت پاها بپردازید . . @baran.swimmer . ‏‎#فیتنس #ورزش #کالری #رژیم #فیتنسکار #فیتنس_زنان #فیتنس_بانوان #کالری_شماری #کالری_سوزی #تغذیه_سالم #شنا #آموزش_شنا #fitness #fitnessbybaran #شناگر #swim #سلامتی #آب_درمانی #ورزش_بانوان #رژیم #رژیمی #رژیم_غذایی # #بدنسازی #عضله #ورزشکار #ورزش #تی_آر_ایکس #trx #gym #کرال_سینه #پای_کرال_سینه #frontcrawl
1131 نمایش   یک ماه پیش
بیشتر
دریافت اپلیکیشن کلیپیکس نسخه موبایل