احتمالا زرافه توسط شیرها شکار شده و به علت بزرگی لاشه....شیرها پس از پایان ضیافتشون،، لاشه را رها کردن و حال نوبت به کفتارها رسیده
کفتارها تمام قسمت و اندام های زرافه را میخورند حتی استخوان های قطور ران و ساق دست و پا جمجمه حیوان را ...پس از اون نوبت پرندگان لاشخور هست که از ته مانده لاشه تغذیه کنند و مابقی هم سهم حشرات و خاک میشه.... حال تصور کنید کفتارها نبودن لاشه به این بزرگی زرافه علاوه بر آلوده کردن هوا و محیط.....تا فاصله چند ده متر گیاهان اطراف را هم مسموم و آلوده میکرد و وقتی گیاهخواران اهلی و وحشی هم از اون گیاهان تغذیه میکردن اونام آلوده میشدن....سپس گوشتخوارانی که از گوشت آن گیاهخواران استفاده میکردن
(فرقی نمیکنه چه انسان و چه حیوان) آنها نیز آلوده و دچار بیماری میشدن....بنابراین ما میتونیم نقش مهم کفتارها را در تنظیم اکوسیستم زمین با یک کلیپ ساده شاهد باشیم
شب دوستان خوش
@hayat_vahsh_68_ 
#کفتار #کفتار_راه_راه #کفتار_خالدار #زرافه #گوشت #مرغ #کبوتر #قناری
60 ثانیه
احتمالا زرافه توسط شیرها شکار شده و به علت بزرگی لاشه....شیرها پس از پایان ضیافتشون،، لاشه را رها کردن و حال نوبت به کفتارها رسیده کفتارها تمام قسمت و اندام های زرافه را میخورند حتی استخوان های قطور ران و ساق دست و پا جمجمه حیوان را ...پس از اون نوبت پرندگان لاشخور هست که از ته مانده لاشه تغذیه کنند و مابقی هم سهم حشرات و خاک میشه.... حال تصور کنید کفتارها نبودن لاشه به این بزرگی زرافه علاوه بر آلوده کردن هوا و محیط.....تا فاصله چند ده متر گیاهان اطراف را هم مسموم و آلوده میکرد و وقتی گیاهخواران اهلی و وحشی هم از اون گیاهان تغذیه میکردن اونام آلوده میشدن....سپس گوشتخوارانی که از گوشت آن گیاهخواران استفاده میکردن (فرقی نمیکنه چه انسان و چه حیوان) آنها نیز آلوده و دچار بیماری میشدن....بنابراین ما میتونیم نقش مهم کفتارها را در تنظیم اکوسیستم زمین با یک کلیپ ساده شاهد باشیم شب دوستان خوش @hayat_vahsh_68_ #کفتار #کفتار_راه_راه #کفتار_خالدار #زرافه #گوشت #مرغ #کبوتر #قناری
1031 نمایش   ۱۸ روز پیش
بیشتر
دریافت اپلیکیشن کلیپیکس نسخه موبایل