مجموعه انیمیشن شاخه نبات - دورهمی زنانه

۸۲۷

بعضی از زوجین انگار مفهوم ازدواج را درک نمیکنن و بعد از ازدواج هم روابط خود را عین زمان مجردی هایشان ادامه میدهند. مردها به دورهمی های دوستانه میروند ،خانم ها وقت خود را در دورهمی زنانه می گذارنند. زوجین دائما در حال خوش گذرانی با دوستان خود هستند و به همسر خود هیچ اعتنایی ندارند

دیدگاه ها