۳ تغییر فوکوس فوق العاده در تاریخ سینما

۹۲

تکنیک ها و حقه های سینمایی فیلمسازان بزرگ تاریخ سینما را ببینید. در این ویدیو به مبحث تغییر عمدی فوکوس و ۳ تغییر فوکوس ویژه در تاریخ سینما پرداختیم.

دیدگاه ها