مهران مدیری: از حمالی تا پادوئی همه کار کرده ام

۲۲۸

گزیده هایی از صحبتهای مهران مدیری در پردیس کوروش: زندگی من خیلی جمع و جور است و اصلا آن طور که می گویند نیست. من از یازده دوازده سالگی کار کردم٬ از شاطری در نانوایی و هشت ماه حمالی تا پادویی در پیراهن دوزی و کارهایی از این دست. حالا هم زندگی چندان مفصلی ندارم.

دیدگاه ها