کار خسته کننده

۹۸

انیمیشن کوتاه《کار خسته کننده》داستان انیمیشن درباره مردی است که خسته کننده ترین کار در جهان را دارد. اما هر کاری باید به درستی انجام شود وگرنه عواقبی در پیش خواهد داشت.

دیدگاه ها