دم خوشحال من انتشار توسط پونه حمیدی - کلیپیکس

دم خوشحال من

۷۲

انیمیشن کوتاه《دم خوشحال من》داستان سگی را به تصویر کشیده است که دم خود را تعقیب می کند و با آن دوست میشود.

دیدگاه ها