لباس نو انتشار توسط باربد بابایی - کلیپیکس

لباس نو

۱۱۶

نه هوای تازه و نه لباس نو می خوام هفت سین من تویی من فقط تو رو می خوام دلم امشب از خدا جز تو هیچی نمی خواد کاش یکی ما دوتا رو با هم آشتی می داد

دیدگاه ها