نوایی برای شنیدن انتشار توسط میلاد فراستی - کلیپیکس

نوایی برای شنیدن

۶۹

نویسنده،کارگردان و تدوین گر: سعید رضایی،تهیه کننده:سعید رضایی، بازیگران:حمیدرضامرادی،علی قسمتی،اکبر احمدی،سلمانگودرزی و محبوبه رابطیان،دستیار اول کارگردان :علی رمضانی،

دیدگاه ها