تماس تلفنی

۸۲

فیلم کوتاه تماس تلفنی که جایزه های متععدی را از جشنواره های بین المللی دریافت کرده است . این فیلم احساسی مکالمه بین یک پدر و دختر است . کارگردان به طور هنرمندانه ای توانسته است که تمام زندگی آنها را در این مکالمه ۲ دقیقه ای به تصویر بکشد . این فیلم احساسی را از دست ندهید .

دیدگاه ها