زمین گرد است

۹۴

فیلم کوتاه صدثانیه ای زمین گرد استٍ،به همراه پشت صحنه و تیزر. نویسنده و کارگردان:ثمین شهواره. راه یافته به بخش مسابقه مسیر تجربه یازدهمین جشتواره بین المللی فیلم صد.

دیدگاه ها