فیلم دیدنی دیزنی لند شهر رویایی هم برای کودکان هم بزرگا

۱۳۶

در پارک تفریحی دیزنی لند بازیگرانی واقعی نقش شخصیت های کارتونی را از جمله سفید برفی، آلیس در سرزمین عجایب و تینکربل برعهده دارند. برای بازی در نقش شخصیت های پرنسس دیزنی در پارک تفریحی دیزنی لند، فرد بازیگر باید از بدنی مناسب، سن مشخص و خلق خوی خوب برخوردار باشد

دیدگاه ها