صندلی پرنده

۹۸

داستان انیمیشن درباره مردی است که عاشق پرواز است و دوست دارد یک صندلی پرنده بسازد تا با آن پرواز کند.

دیدگاه ها