موزیک ویدئوی «انتظار» از گروه مترو ۳۳

۱۱۰

اعضای گروه مترو 33 را استیو آوانسیان، آلن بارسخیان و آرین ملیکیان تشکیل میدهند.

دیدگاه ها