پانتومیم بازی فیلم «درباره الی»

۴۹۴

سکانسی به یادماندنی از فیلم درباره الی اثر ماندگار اصغر فرهادی در صحنه پانتومیم بازی کردن.

دیدگاه ها