کنسرت امیرعباس گلاب

۱۲۵

روز جمعه 10 شهریور در سالن همایش های میلاد در کنسرت امیر عباس هیجان موج میزد. با وجود اینکه وی اعلام کرد صبح روز جمعه دو سروم بهش وصل کردند اما شور طرفداران خود را دلیل حس نکردن کسالت وی اعلام کرد.

دیدگاه ها