تخته

۷۵

داستان انیمیشن درباره پسری‌ است که ابتدا با آرامش خاصی مشغول به کار می‌شود اما بعد به مشکل کوچکی برمی‌خورد.

دیدگاه ها