وحید جلیلوند شیر برنزی بهترین کارگردان ونیز را برنده شد

وحید جلیلوند شیر برنزی بهترین کارگردان ونیز را برنده شد

۱۲۳

وحید جلیلوند جایزه شیر طلایی بهترین کارگردان بخش افق های جشنواره ونیز را برای فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» دریافت کرد. او در نطق پس از جایزه اش از حضار خواست برایش دعا کنند تا مغرور نشود.

دیدگاه ها