نوید محمدزاده بهترین بازیگر جشنواره ونیز شد - کلیپیکس

نوید محمدزاده بهترین بازیگر جشنواره ونیز شد

۱۰۵

نوید محمدزاده برای بازی در فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» به کارگردانی وحید جلیلوند بهترین بازیگر بخش افق های جشنواره ونیز شد

دیدگاه ها