نوید محمدزاده بهترین بازیگر جشنواره ونیز شد

۱۰۸

نوید محمدزاده برای بازی در فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» به کارگردانی وحید جلیلوند بهترین بازیگر بخش افق های جشنواره ونیز شد

دیدگاه ها