خرابکاری

۵۶

داستان انیمیشن درباره موجود تنبلی است که سعی دارد تلویزیون خانه‌اش را روشن کند؛ اما گویا این کار برایش دردسر زیادی دارد.

دیدگاه ها