آسمان بلند

۶۷

انیمیشن کوتاه《بر بلندای آسمان》داستان انیمیشن درباره ماجراجویی بی پایان پسرنوجوانی به سمت آسمان است که به سبک استاپ موشن روی تخته وایت بُرد ساخته شده است.

دیدگاه ها