خواننده کودک خوش صدا با احساس فوق العاده زیبا...!

۱۲۹

خواننده کودک افغانی .خوش صدا و با احساس فوق العاده زیبا.چک چک باران بـــــــهار شیرین است، در یاد دارم تو را شد بیدار در دل غــــــــــــــم دیرینم، از ناز لاله زار

دیدگاه ها