پاشنه های قرمز

۵۶

داستان انیمیشن درباره کودکی است که مادرش را در ازدحام جمعیت گم می‌کند.

دیدگاه ها