سگها احساس آدم را از حالت چهره اش میفهمند - کلیپیکس

سگها احساس آدم را از حالت چهره اش میفهمند

۵۵۱

سگ ها به باوفا بودن معروفند. حالا دانشمندان درک احساسات انسان را هم به صفات این حیوانات اضافه کرده اند

دیدگاه ها