ازدواج مقدس

۱۰۲

داستان انیمیشن درباره یک ازدواج ساده و معمولی در یک کلیسا است که یک راهبه به دلیل انجام ندادن وظیفه‌اش، موجب اتفاقات عجیب و غیرمنتظره‌ای در آن می‌شود.

دیدگاه ها