واکنش رشیدپور به کلیپ عجیبی که در شبکه های اجتماعی جنجالی شد!

۹۷

وانت بار چپ کرده، برخی به جای کمک کردن بار صاحبش را برمیدارند!

دیدگاه ها