تیزر فیلم ضدضرب با بازی مجید صالحی

۶۵

نادر سرپرست یک گروه موسیقی است که با دوستش تصمیم به نقشه اجرای دزدی می گیرد که در این مسیر با مشکلات و اتفاقاتی مواجه میشوند

دیدگاه ها