تیزر فیلم عصر یخبندان انتشار توسط میلاد فراستی - کلیپیکس

تیزر فیلم عصر یخبندان

۸۲

فیلم به موضوع تهیه ماده مخدر شیشه، در آرایشگاه های کوچک و رابطه اعتیاد و خیانت می پردازد

دیدگاه ها