تیزر فیلم لانتوری که در مورد اسیدپاشی ساخته شد

۱۴۳

عده ای از جوانان بزهکار، به قصد دزدی از قشر پولدار، گروهی با نام «لانتوری» تشکیل می دهند. پاشا فرد اصلی لانتوری در این بین عاشق زنی به نام مریم می شود. پاشا قصد ازدواج دارد اما مریم چندین بار جواب منفی می دهد،

دیدگاه ها