رویای قرمزی

۹۹

داستان انیمیشن درباره‌ی تک ‌چرخی به نام قرمزی است که با برچسب فروشی که از صندلی خود آویزان می‌بیند، و در یک شب بارانی در گوشه فروشگاه دوچرخه فروشی افتاده است، رویای جای بهتری را در ذهن دارد.

دیدگاه ها