فرار

۴۸

داستان انیمیشن درباره فضانوردی است که بعد از سقوط روی سیاره‌ای متروک، باید آن را به محیطی قابل سکونت و زندگی تبدیل کند.

دیدگاه ها