دوستان مرده

۵۱

داستان انیمیشن درباره سگ وفاداری است که حتی بعد زامبی شدن صاحبش او را تنها نمی گذارد.

دیدگاه ها