دوستان مرده

۶۹

داستان انیمیشن درباره سگ وفاداری است که حتی بعد زامبی شدن صاحبش او را تنها نمی گذارد.

دیدگاه ها