رویا

۵۷

داستان انیمیشن درباره چهار گونه از حیوانات مختلف در مناطق گوناگون جهان است که در معرض انقراض قرار دارند و هر کدام قسمتی از ترانه من خواب یک رویا را دیدم را می‌خوانند

دیدگاه ها