فیلم علمی/تخیلی و مهیج Replicas - کلیپیکس

فیلم علمی/تخیلی و مهیج Replicas

۹۵

فیلم علمی/تخیلی و مهیج Replicas، داستان زندگی یک دانشمند مغز و اعصاب با بازی "کیانو ریوز"، را به تصویر می کشد که با انجام آزمایشاتی، موفق به ساخت انسان های پیشرفته شده و توانسته اطلاعات مغز را دریافت کرده و آن را در مرکز پردازش ربات ها قرار دهد

دیدگاه ها