ظاهر و باطن انتشار توسط پونه حمیدی - کلیپیکس

ظاهر و باطن

۵۴

این انیمیشن فرق بین ظاهر و باطن برخی افراد را نشان می دهد.

دیدگاه ها