بال

۶۶

داستان انیمیشن درباره موجود تک بال تنهایی است که به طور مداوم توسط جانوران بدجنسی آزار می‌بیند؛ تا اینکه یک روز او تصمیم می‌گیرد تا جنگل را ترک کند

دیدگاه ها