جدال دیدنی مسی و رونالدو در کشتی کج! - کلیپیکس

جدال دیدنی مسی و رونالدو در کشتی کج!

۳۶۸

مسی و رونالدو رقابت خود را به رینگ کشتی کج کشانده اند. ببینیم کدام شان از این مبارزه پیروز بیرون می آیند.

دیدگاه ها