نکات خرید کوله پشتی

۱۱۹

کوله پشتی های چرخ دار تنها در شرایطی توصیه می شوند که در تمام مسیر رفت و آمد و همچنین محیط مدرسه و خانه نیازی به حمل و نقل دستی آن مثلا از روی پله ها نباشد زیرا این کوله ها وزن بالاتری نسبت به کوله های عادی دارند.

دیدگاه ها