اینجا، آیفون آغاز شد.

۸۳

کلیپی کوتاه از جعبه گشایی و نگاهی نزدیک اولین تلفن هوشمند انقلابی اپل یعنی آیفون ۱ یا ۲ جی

دیدگاه ها