اینجا، آیفون آغاز شد.

۶۶

کلیپی کوتاه از جعبه گشایی و نگاهی نزدیک اولین تلفن هوشمند انقلابی اپل یعنی آیفون ۱ یا ۲ جی

دیدگاه ها