مستند کوتاه «خانم»

۱۴۲

مستند کوتاه «خانم»، نخستین مستند درباره زندگی یک زن کولبر است؛ داستان زن کولبری به اسم خانم که بدون «مجوز قانونی» نان می برد عراق و با پول آن چای می آورد و می فروشد.

دیدگاه ها