خودکارهای ارگونومیک واقعی دقیقا چه ویژگی هایی دارند؟

۸۹

خودکارهایی که جوهر روان و منعطفی دارند، میزان نیروی لازم برای فشار دادن خودکار درحین نوشتن را کاهش می دهند و درنتیجه خستگی را به حداقل می رسانند.

دیدگاه ها