خودت را رها کن

۷۴

داستان انیمیشن درباره‌ی دنیایی غمگین و افسرده است که در آن، همه باید مطیع باشند و دائماً دیگران را تأیید کنند. اما سه روح در این دنیا، امید و دوستی را پیدا می‌کنند.

دیدگاه ها