انتقاد تند مجری تلویزیون از ویرانی مسکن های مهر در زلزله اخیر

۱۹۵

علی ضیا،مجری معروف تلویزیون در برنامه سه شنبه 23 آبان فرمول یک که با اجرای خودش از شبکه یک سیما پخش می شود،انتقاد تند و صریحی را از خرابی و ویرانی شدید مسکن مهر بر اثر زلزله اخیر در کرمانشاه وارد کرد..

دیدگاه ها