پاسخ صریح مهناز افشار در مورد پرونده همسرش

۱۵۵

سکوت در پرونده شیرخشک فاسد هیچ کمک نمی کند ▪️پرونده شیرخشک های فاسد شخصی نیست و از همه خواهش می کنم این پرونده بدون سانسور رسیدگی شود

دیدگاه ها